“Marvel’s Iron Man 3” Robert Downey Jr. Korea Tour – Red Carpet

SEOUL, KOREA – April 4: Actor: Robert Downey Jr. at the Korea Tour for “Marvel’s Iron Man 3” – Red Carpet Fan Event at Time Square, Seoul on April 4, 2013 Seoul, Korea